PR Archives:  LatestBy Company By Date


Press Release -- June 27th, 2012
Source: Ericsson
Tags:

Ericssons valberedning tillsatt

Ericssons valberedning inför årsstämman 2013 har tillsatts i enlighet med Instruktion för Valberedningen som beslutades av årsstämman 2012.

Valberedningen består av:
– Carl-Olof By, AB Industrivärden och Handelsbankens Pensionsstiftelse
– Petra Hedengran, Investor AB
– Johan Held, Afa Försäkring
– Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder
– Leif Johansson, styrelsens ordförande

Petra Hedengran är valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

Kontakta valberedningen:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Valberedningen
c/o General Counsel’s Office
164 83 Stockholm
E-post: nomination.committee@ericsson.com

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Public & Media Relations
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00

PR Archives: Latest, By Company, By Date