PR Archives:  LatestBy Company By Date


Press Release -- April 12th, 2010
Source: Telecity Group
Tags: Datacenter

Energie-inspanningen TelecityGroup erkend door EU

Datacenter-portfolio van TelecityGroup voldoet aan de richtlijnen van de Code of Conduct en ontvangt Corporate status van de Europese Commissie


Amsterdam, 7 april 2010 – TelecityGroup is de eerste netwerkonafhankelijke leverancier van datacenters die de ‘Corporate’ status binnen de gedragscode voor datacenters van de EU (EU Code of Conduct) heeft behaald. TelecityGroup zet de toon binnen de branche door de richtlijnen van de gedragscode – en daarmee de best practices in op het gebied van milieu en energiezuinigheid – in haar 22 datacenters in Europa in de praktijk te brengen.

De gedragscode voor datacenters van de EU heeft als doel om de inzet van best practices in datacenters te bevorderen. Het programma is ontworpen voor eigenaren, operators, klanten en toeleveranciers van datacenters. TelecityGroup heeft als eerste netwerkonafhankelijke leverancier van datacenters de gedragscode ondertekend bij de lancering in november 2008.
In eerste instantie gold de ‘Participant Status’ voor de vier TelecityGroup datacenters in Amsterdam. Op het moment dat meer dan 40% van het vloeroppervlak in de TelecityGroup datacenters voldeed aan de richtlijnen van de gedragscode werd aan TelecityGroup de ‘Corporate Adaptor Status’ toegekend. De nu afgeronde audit bevestigt dat 22 datacenters aan de richtlijnen van de gedragscode voldoen. De audit van het onlangs geopende Condorcet datacenter in Parijs wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2010.

Rob Coupland, COO TelecityGroup: “We zijn bijzonder trots op het feit dat onze datacenters aan de gedragscode voldoen – dit is een enorme prestatie. Via ons Energie Management Programma heeft iedereen bij TelecityGroup hard gewerkt om de energie-efficiënte te verhogen in onze locaties. Het verkrijgen van de ‘Corporate’ status zien we dan ook als een belangrijke beloning. Het toont onze toewijding in het streven naar best practice op het gebied van milieu en energie-efficiënte van onze datacenters.”

In 2009 heeft TelecityGroup aanzienlijke investeringen gedaan om de energie-efficiëntie van haar datacenters te optimaliseren. Hiervoor zijn onder andere alle locaties van energiezuinige infrastructuur voorzien. Om bijvoorbeeld de luchtstromen tussen de racks beter te beheersen zijn er afsluitingspanelen geplaatst, waardoor er minder energie nodig is om te koelen. Daarnaast heeft TelecityGroup koelinstallaties in bestaande datacenters vervangen of verbeterd om zo te kunnen profiteren van efficiency-voordelen die het gebruik van nieuwe technologieën oplevert.

Het recent gebouwde datacenter van TelecityGroup in Parijs, Condorcet, is één van de meest energiezuinige en geavanceerde datacenters in Europa. Er wordt free cooling (koeling door de buitenlucht) gebruikt om het energieverbruik omlaag te brengen en het datacenter is voorzien van een wit dak om zonnewarmte te weren. Restwarmte van het datacenter wordt aangewend om een ‘ Climate Change Arboretum’  te verwarmen dat gebouwd is in het datacenter. In deze bomentuin worden de verwachte klimatologische condities van Frankrijk in 2050 nagebootst voor wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie over de gedragscode voor datacenters van de EU kunt u vinden via de volgende link:

http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/html/standby_initiative_data_centers.htm

PR Archives: Latest, By Company, By Date