PR Archives:  LatestBy Company By Date


Press Release -- March 8th, 2013
Source: Ericsson
Tags:

Ericssons årsredovisning för 2012 är nu publicerad

Ericssons årsredovisning för 2012 finns nu tillgänglig under
www.ericsson.com/se/thecompany/investors/financial-reports.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

Högupplösta bilder och video finns att ladda ner på www.ericsson.com/press

Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster inom telekommunikation. Vi möjliggör det vi kallar the Networked Society – det uppkopplade samhället – med effektiva realtidslösningar vilka möjliggör för oss alla att studera, arbeta och leva våra liv mer självständigt i varaktiga samhällen runt om i världen.

Vårt erbjudande omfattar tjänster, mjukvara och infrastruktur inom informations- och kommunikationsteknologier för telekomoperatörer och andra industrier. I dag går över 40 procent av världens mobiltrafik genom Ericssons nät och vi levererar support till våra kunders mobilnät vilka förser fler än 2.5 miljarder abonnenter med tjänster.

Vi har verksamhet i 180 länder med fler än 100 000 anställda. Ericsson grundandes 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Under 2011 hade bolaget intäkter på 226,9 miljarder kronor. Ericssons aktie är noterad på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericssonpress

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Communications
Phone: +46 10 719 69 92
E-mail: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Phone: +46 10 719 00 00
E-mail: investor.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars, 2013 kl. 08.30

PR Archives: Latest, By Company, By Date