PR Archives:  LatestBy Company By Date


Press Release -- November 7th, 2012
Source: Ericsson
Tags:

Ericsson genomför kostnadsbesparingar i Sverige

  • Vidtar åtgärder för att minska kostnader och öka operationell effektivitet
  • 1 550 positioner i Sverige berörs, alla delar av organisationen påverkade
  • Alla orter i Sverige där Ericsson har verksamhet är berörda utom Falun, Hudiksvall, Kalmar och Katrineholm

Ericsson informerar idag sina anställda i Sverige om att företaget planerar minska verksamheten med cirka 1 550 positioner.

Personalminskningen berör alla jobbkategorier inklusive försäljning, adminstration, forskning och utveckling, produktion och tjänsteleveranser.

“Det är naturligtvis ett tungt besked som vi idag ger våra anställda i Sverige”, säger Tomas Qvist, personalchef för Ericsson i Sverige. “För att kunna säkerställa att vi kan fortsätta genomföra vår strategi, bibehålla vårt marknadsledarskap, investera i FoU och möta våra kunders behov måste vi kontinuerligt driva effektivitet och sänka våra kostnader. Det handlar om attsäkra vår framtida konkurrenskraft.”

“Under de senaste åren har vi kontinuerligt drivit globala effektivitetsåtgärder både på regionsnivå och inom enheter och ibland blir även personalneddragningar nödvändiga,” avslutar Tomas Qvist.

Ericssons affärsenhet Networks har flest berörda medarbetare, men alla delar av organisationen i Sverige berörs till någon del. Samtliga orter i Sverige där Ericsson har verksamhet är berörda, utom Falun, Hudiksvall, Kalmar och Katrineholm.

Beräknade neddragningar per ort: Borås (40 positioner), Göteborg – Lindholmen och Mölndal (ca 200), Karlskrona (50), Kumla (106), Linköping (120), Luleå (10), Lund (15), Malmö (13), Stockholm (ca 1000).

Förhandlingar med de fackliga organistationerna om hur neddragningarna ska genomföras har påbörjats och individuella besked till anställda som berörs av neddragningarna beräknas kunna ges i mars 2013. Antalet konsulter och visstidsanställda kommer också att minskas avsevärt.

Den 30 september 2012 uppgick det totala antalet anställda i Sverige till 17 768. Ericsson har verksamhet på följande orter: Borås (ca 1 100 anställda), Falun (ca 230), Göteborg – Lindholmen och Mölndal (ca 2 200), Hudiksvall (ca 300), Kalmar (ca 20), Karlskrona (ca 675), Katrineholm (ca 400), Kumla (ca 650), Linköping (ca 1,300), Luleå (ca 50), Lund och Malmö (ca 100), Stockholm (ca 10 800).


INBJUDAN TILL PRESSTRÄFF

Tomas Qvist, personalchef för Ericsson i Sverige, finns tillgänglig för kommentarer på Ericssons huvudkontor, Torshamnsgatan 23, Kista, idag 7 november kl 13:00. Inbjudan gäller endast för ackrediterad press.

Information till redaktionen

Foton Thomas Qvist bifogade; också tillgängliga på förfrågan.

Högupplösta bilder och video för journalistiskt bruk finns att ladda ner från www.ericsson.com/press

Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster inom telekommunikation. Vi möjliggör det vi kallar the Networked Society – det uppkopplade samhället – med effektiva realtidslösningar vilka möjliggör för oss alla att studera, arbeta och leva våra liv mer självständigt i varaktiga samhällen runt om i världen.

Vårt erbjudande omfattar tjänster, mjukvara och infrastruktur inom informations- och kommunikationsteknologier för telekomoperatörer och andra industrier. I dag går över 40 procent av världens mobiltrafik genom Ericssons nät och vi levererar support till våra kunders mobilnät vilka förser fler än 2,5 miljarder abonnenter med tjänster.

Vi har verksamhet i 180 länder med fler än 100 000 anställda. Ericsson grundandes 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Under 2011 hade försäljning på 226,9 miljarder kronor. Ericssons aktie är noterad på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericssonpress

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Public & Media Relations
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

PR Archives: Latest, By Company, By Date